Στοιχεία επικοινωνίας:

InVitroMed ΕΠΕ
Αγίου Ιωάννου 24Γ, Αγία Παρασκευή 153 42

Τηλ.: 210 6090699
Fax : 210 6090799
Κιν. : 6944 478847

e-mail: info@invitromed.gr