Αθήνα, 21-24 Ιανουαρίου 2010 στο Ζάππειο Μέγαρο
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής

Οι 500 σύνεδροι του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγγειολογίας – Αγγειοχειρουργικής στο Ζάππειο, κατά την διάρκεια των ομιλιών και παρουσιάσεων και των τεσσάρων ημερών του συνεδρίου, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να εκτιμήσουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Veinviewer στην εντόπιση του φλεβικού δικτύου.

Δύο Μηχανήματα Veinviewer τοποθετημένα σε δύο διαφορετικούς χώρους του συνεδρίου, ένα στην περιοχή των posters και ένα στην αμιγώς περιοχή των εκθετών/υποστηρικτών εταιρειών, κάλυψαν το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων ιατρών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *