Δεν υπάρχει ανταγωνιστικό σχετικό προϊόν στην παγκόσμια αγορά, συνοδεύεται από μελέτες, επιστημονικές ανακοινώσεις και ποιοτικά πιστοποιητικά και δεν είναι τυχαίο ότι το 75% των καλύτερων νοσοκομειακών μονάδων των Ην. Πολιτειών της Αμερικής έχουν εξοπλιστεί με αυτό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *